Co oferujemy?

1
DIAGNOZA BIZNESOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

SAIA oferuje przegląd wszystkich kluczowych zasobów przedsiębiorstwa i powiązanych procesów biznesowych w oparciu o autorskie modele analityczne naszych ekspertów. Na audyt organizacji składa się przegląd jej wszystkich kluczowych funkcji a w szczególności finansów, HR, sprzedaży, marketingu i komunikacji.

2
REKOMENDACJE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH

Efektywna analiza jest finalizowana diagnozą i określeniem zestawu rekomendacji, a także doborem narzędzi doradczych możliwych do natychmiastowego wdrożenia. Jednym z kluczowych czynników, na który kładziemy szczególny nacisk, jest praktyczny aspekt przygotowywanych rekomendacji oraz czas, w jakim możliwe jest podjęcie działań wewnątrz organizacji.

3
AKTYWNE WSPARCIE WDROŻENIA ZMIAN

W ramach prowadzonych przez nas procesów wdrożeniowych koncentrujemy się na sprawdzonej w praktyce metodologii doradczej wykorzystując najbardziej skuteczne narzędzia:

  • Mentoring
  • Coaching
  • Warsztaty dla właścicieli i kadry zarządzającej
  • Dedykowane szkolenia kompetencyjne