AKTYWNE WSPARCIE WDROŻENIA ZMIAN

WDROŻENIE

Transfer wiedzy i zarządzanie implementacją

LUDZIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Wsparcie wdrożenia rekomendacji rozwojowych / wypełnianie luk w zespole

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Przygotowanie obecnych i nowych członków zespołu do wdrożenia zmiany

MYŚLENIE

MENTORING
Wspierający ludzi w rozwoju nowych procesów i standardów działania

COACHING
Wspierający ludzi w zmianie postaw i zachowań w obszarach przywództwa i budowania ducha zespołu

DZIAŁANIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pozwól zespołowi wziąć odpowiedzialność za długofalowy proces rozwoju, zbudowany w oparciu o nowy sposób działania

TECHNOLOGIA
Używaj nowych, odpowiednich rozwiązań technologicznych. Jest to warunek konieczny wzmocnienia sukcesu oczekiwanego po wprowadzonych zmianach