DIAGNOZA BIZNESOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIAGNOZA

Całościowy audyt biznesowy

WERYFIKACJA FUNDAMENTÓW STRATEGICZNYCH

WERYFIKACJA MODELU BIZNESOWEGO

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
LUKI W
KOMPETENCJACH
FUNKCJE
I OBOWIĄZKI
STANDARDY
OPERACYJNE
KONSTRUKCJA
ŁAŃCUCHA WARTOŚCI
SYSTEMY
WSPIERAJĄCE
MONITOROWANIE
REALIZACJI KPI’S
WSKAŹNIKI
FIRMOWE KPI’S
WSKAŹNIKI
DZIAŁOWE KPI’S
GŁÓWNE
INICJATYWY
WSKAŹNIKI
INDYWIDUALNE KPI’S

PLANOWANIE
OBRAZU SUKCESU