Zakończenie projektu z Funduszy Europejskich

Z sukcesem w 2017 zakończyliśmy projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich „Strategia wzornicza kluczem do wzrostu pozycji konkurencyjności” dla firmy MEDI-SEPT, lidera na rynku dezynfekcji i profesjonalnych środków czystości.
W wyniku wdrożenia działań wynikających ze strategii wzorniczej umocnieniu ulegnie pozycja spółki na rynku dezynfekcji i profesjonalnych środków czystości.

Celem projektu było opracowanie strategii wzornictwa i designu dla nowych produktów spółki oraz zwiększenie jej konkurencyjności. Dzięki wdrożonym zmianom firma poszerzy swoją działalność na nowych rynkach.