Komercjalizacja marki okularów Sirène

Zespół SAIA od czerwca 2017 roku rozpoczął proces komercjalizacji marki okularów premium Sirène, wypracowana strategia sprzedaży obejmuje plan wprowadzania marki na rynek międzynarodowy. Cały proces komercjalizacji został zaplanowany w perspektywie długoterminowej, podzielony jest na etapy realizacji celów strategicznych, które determinują kolejne kroki planu strategicznego.

sireneeyewearcom

Więcej na: www.sireneeyewear.com