Zakończenie I etapu projektu w firmie Hasbro
Zakończenie I etapu projektu w firmie Hasbro

We wrześniu 2016 zakończyliśmy projekt w firmie Hasbro. Projekt obejmował przygotowanie i przeprowadzenie audytu w obszarze procesów sprzedaży oraz szkolenie kierowników i specjalistów z Działu Sprzedaży.