Projekt Profbud: Warsztat dla kadry zarządczej
Projekt Profbud: Warsztat dla kadry zarządczej

15 stycznia 2015 r. odbyły się warsztaty w ramach podsumowania projektu doradczego, w których wzięli udział wszyscy pracownicy. Podczas spotkania zostały podsumowane zmiany wytyczone w sierpniu 2013 r., czyli w chwili startu projektu. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone, organizacja zbudowała gotowość do kolejnych zmian, zwiększyło się też poczucie przynależności pracowników do organizacji oraz współodpowiedzialności za wyniki oraz efektywność operacyjną. W czasie warsztatów zespół określił kolejne obszary na drodze rozwoju, które stanowią kolejny krok przybliżający firmę do jej wizji sukcesu.