Møtet: Hvordan utnytte sin personlig potensiale?
Møtet: Hvordan utnytte sin personlig potensiale?

Den 17 november 2014, ble det gjennomført et møte for foreldrene til barn i 5 – 7 klasse, under navnet «Świadome rodzicielstwo. Jak wykorzystać swój osobisty potencjał» (Bevist foreldreskap. Hvordan utnytte sitt eget personlig potensiale). Arrangementet fant sted i det offentlige barneskolen STO 2 i Warszawa, møtet ble holdt av Dariusz Marzec. I løpet av møtet ble det beskrevet kriterier for et godt foreldreskap, og det ble pekt ut konkrete mål for barnet sitt oppvekst. Bevist foreldreskap er svaret for spørsmålet «Å være eller å ha?» som ligger i prinsippene av «Seierens Genetikk» konseptet. Anbefalt av SAIA tilnærming til oppdragelse av lykkelige barn baserer seg på visjonen der hvor selve foreldrene må finne sitt eget lykke. Det er konklusjonen av hele møtet.