Spotkanie: Jak wykorzystać swój osobisty potencjał?
Spotkanie: Jak wykorzystać swój osobisty potencjał?

17 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie dla rodziców klas IV – VI pt. „Świadome rodzicielstwo. Jak wykorzystać swój osobisty potencjał”. Wydarzenie miało miejsce w społecznej szkole STO 2 w Warszawie, poprowadził je Dariusz Marzec. W czasie spotkania opisano kryteria dobrego rodzicielstwa, a także wskazano konkretne cele w procesie wychowywania dzieci. Świadome rodzicielstwo to odpowiedź na pytanie „Być czy mieć?” leżące u podstaw konceptu „Genetyki Zwycięstwa”. Rekomendowane przez SAIA podejście do wychowywania szczęśliwych dzieci opiera się na wizji odnalezienia szczęścia przez ich rodziców. Oto konkluzja spotkania.