Być czy mieć? Dyskusja ze studentami UEK
Być czy mieć? Dyskusja ze studentami UEK

26 maja 2014 wybraliśmy się do Krakowa, aby przeprowadzić wykład dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematem spotkania było świadome kształtowanie własnego systemu wartości poprzez zadawanie istotnych życiowych pytań na starcie kariery zawodowej. Młodzi gospodarze okazali się bardzo dojrzali w sferze mentalnej, a także niezwykle otwarci – jeszcze pół roku po wizycie ekspertów SAIA pytali ich na Facebooku o rekomendowane wiarygodne testy służące do badania własnych predyspozycji zawodowych. Zaobserwowana ciekawość własnego potencjału daje nadzieję na rozwój efektywności mentalnej młodego pokolenia. Warszawa pozdrawia Kraków!