Krzysztof Grucela <br>Doradca Biznesowy
Krzysztof Grucela
Doradca Biznesowy

Doświadczenie: 12 lat doświadczeń menedżerskich w ramach działów sprzedaż, kontrolingu finansowego, audytu oraz działu operacyjnego koncernu Coca Cola Hellenic.

Edukacja i Certyfikaty: Executive MBA (L’Institue Francais de Gestion), Program Menedżerski (Harvard & ICAN Institute), Certyfikat Audytora Wewnętrznego (CIA), ukończył akademię Coaching Center (Akredytacja ICF).

Klienci: m. in. Coca-Cola Hellenic, Nutricia, PROFBUD, Mal-Bud-1, Inframed, Medistribution ( Norwegia), RMF 4RACING Team, SAMSUNG, Evree, VivaFit Portugal, The Winners

Case Studies

Case Study 1 Logo
MALBUD1
Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo budowlane wymagające uporządkowania struktury i procesów wewnętrznych
więcej
Problem
Brak jasnej struktury organizacyjnej i podziału obowiązków, brak określonej wizji rozwoju i wartości jakimi firma ma się kierować w drodze do sukcesu. Braki kompetencyjne i kadrowe w organizacji, brak spójnej komunikacji i standardów działania oraz niewłaściwy podziału uprawnień zagrażały dalszemu rozwojowi firmy.
Case Study 1 Problem Logo
Case Study 1 Zadanie Logo
Zadanie
Otrzymaliśmy zadanie uporządkowania procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwie, jego struktur i standardów działania. Dodatkowo pracowaliśmy nad rozwojem kompetencji kierowniczych oraz spójnością kultury organizacyjnej, systemem wartości, zachowań i postawy członków zespołu.
Rozwiązanie
Projekt rozpoczęła analiza kadry i kluczowych procesów wewnętrznych firmy. Przedstawiono plan reorganizacji i wdrożono go wraz z kierownictwem firmy w cyklu warsztatów. Liderzy zmian otrzymali wsparcie coachingowo-mentoringowe a podczas szkoleń również wiedzę systemową i operacyjną związaną z prowadzeniem biznesu.
Case Study 1 Rozwiazanie Logo
Case Study 1 Efekt Logo
Efekty
Dzięki zrealizowaniu naszych założeń kierownicy oraz zespół przyjęli nową strukturę kompetencji i odpowiedzialności za swoje departamenty. Firma zaczęła funkcjonować według określonych standardów rejestrując czterokrotny wzrost poziomu realizowanych inwestycji.
Case Study 1 Logo
COCA-COLA
Dystrykt Sprzedaży obsługujący południowo-wschodnią Polskę potrzebujący zmian organizacyjnych i strukturalnych, celem dopasowania się do zmian związanych ze zmniejszającym się rynkiem tradycyjnym i wzrostem siły sieci lokalnych i sieci dyskontowych.
więcej
Problem
Brak określonej strategii działania na zmieniającym się rynku, spadek sprzedaży oraz udziałów rynkowych. Brak koncentracji na właściwych segmentach rynku, klienci sieci lokalnych nie byli zarządzani centralnie, brak właściwego wsparcia sprzedaży i struktury do obsługi Klientów sieciowych.
Case Study 1 Problem Logo
Case Study 1 Zadanie Logo
Zadanie
Jako Dyrektor Centrum Sprzedaży Krzysztof Grucela otrzymał zadanie przygotowania i egzekucji strategii sprzedażowej, rozwoju współpracy z klientami sieci lokalnych i sieci handlu nowoczesnego, rozwój kompetencji zespołu sprzedaży oraz zbudowanie silnej kultury rynkowej w zarządzanym oddziale sprzedaży.
Rozwiązanie
Analiza rynku dała bazę do zbudowania strategii sprzedaży skupionej na rozwoju kompetencji Area Sales Managera wokół współpracy z jednym Klientem sieciowym (realizacja umowy w obszarze sprzedaży i serwisu). Wdrożenie strategii zostało wsparte rozwojem kompetencji kierowniczych metodami coachingu i mentoringu.
Case Study 1 Rozwiazanie Logo
Case Study 1 Efekt Logo
Efekty
Dzięki wprowadzonym zmianom zostały zrealizowane plany sprzedażowe oraz założenia odnośnie udziałów rynkowych wyznaczone dla centrum sprzedaży na rok 2011. Dodatkowo wypracowany w ramach projektu model podejścia do pracy z sieciami został wprowadzony w innych oddziałach.
Case Study 1 Logo
OSHEE, The WINNERS
Oferująca audiobooki motywacyjne dla sportowców firma na wczesnym etapie rozwoju, potrzebująca przebić się do masowej świadomości ze swoim produktem.
więcej
Problem
Brak znajomości marki oraz oferowanych pod nią produktów na rynku polskim. Brak budżetu na wypromowanie produktu i dotarcie z nim do świadomości grupy docelowej.
Case Study 1 Problem Logo
Case Study 1 Zadanie Logo
Zadanie
Otrzymaliśmy zadanie wypromowania nowej marki i nowoczesnego produktu poprzez dotarcie z informacją o nim do masowego odbiorcy. Dodatkowo projekt wymagał kreatywnego podejścia z uwagi na brak budżetu promocyjnego.
Rozwiązanie
Zdefiniowano preferowaną grupę docelową konsumentów. Przeskanowano rynek w poszukiwaniu marek oferujących komplementarne produkty do tej samej grupy docelowej. Wybór producenta napojów izotonicznych, firmy Oshee. Kontakt z Zarządem i uzgodnienie umieszczenia informacji o marce The Winners na etykietach napoju.
Case Study 1 Rozwiazanie Logo
Case Study 1 Efekt Logo
Efekty
Oshee zyskało wartość dodaną do produktu w postaci darmowych audiobooków dla swoich Klientów. The Winners dotarł z informacją o produkcie do ponad miliona potencjalnych Klientów, z czego 16 000 przetestowało produkt w ciągu pierwszych 3 miesięcy promocji.