W 2017 II etap projektu w HASBRO
W 2017 II etap projektu w HASBRO

W 2017 kontynujemy procesy rozwojowe dla kluczowej kadry zarządzającej w Hasbro, obejmujący prowadzenie indywidualnych sesji coachingowych i mentoringowych.